บทความ

วิธีคำนวณเสียภาษีนำเข้า CIF ซื้อของต่างประเทศต้องเสียภาษีอย่างไร

สินค้าหลายชนิดไทยเราไม่สามารถผลิตเองได้จึงต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้าเข้ามาใช้เองหรือนำเข้ามาขายก็ตาม ส่วนใหญ่ก็จะใช้บริการผู้ประกอบการชิปปิ้งเคลียร์สินค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ดีการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศก็จะต้องมีการเสียภาษีนำเข้า ซึ่งกรมศุลกากรจะใช้ฐานการคำนวณภาษีด้วยราคา CIF แล้วราคา CIF นี้คืออะไร มาจากไหน และคำนวณอย่างไร มาพบคำตอบกัน

ราคา CIF คืออะไร

อย่างที่ทราบกันว่าการนำเข้าสินค้าใด ๆ จากต่างประเทศก็จำเป็นจะต้องมีพิธีการทางศุลกากรเพื่อที่จะทำให้การนำเข้านั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่เนื่องด้วยพิธีการทางศุลกากรนั้นมีความซับซ้อนอยู่ไม่น้อย ทำให้กระบวนการตรงนี้อาจไม่ง่ายสำหรับการนำเข้าสินค้าบางชนิด ด้วยเหตุนี้การใช้บริการชิปปิ้งเคลียร์สินค้าจากผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญก็จะช่วยทำให้การเคลียร์สินค้านำเข้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น สินค้าที่จะนำเข้ามาทางเครื่องบินจะต้องมีการเสียภาษี แม้ว่าจะเลือกใช้บริการชิปปิ้งเคลียร์สินค้าสุวรรณภูมิจากผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านนี้โดยตรงแล้วก็ตาม แต่หลายคนก็คงต้องการทราบคร่าว ๆ ก่อนว่าสินค้าที่นำเข้านั้นจะต้องเสียภาษีประมาณเท่าไหร่ โดยหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีนำเข้ากรมศุลกากรจะใช้ราคา CIF ซึ่งประกอบไปด้วย

  • Cost ราคาของสินค้าที่นำเข้ามา
  • Insurance ค่าประกันภัยสินค้า (กรณีสินค้าที่นำเข้าไม่ได้มีการทำประกันก็จะคิดในอัตรา 1% ของราคาสินค้าที่นำเข้าหรือ Cost x 1%)
  • Freight ค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

วิธีคำนวณภาษีนำเข้าจากราคา CIF

เมื่อเราทราบแล้วว่าราคา CIF คืออะไร และประกอบไปด้วยอะไรบ้างกันแล้ว ต่อมาก็มาดูวิธีการคำนวณภาษีนำเข้าจากราคา CIF โดยมีสูตรการคำนวณแบ่งเป็น 3 ขั้นดังนี้
สูตรการคำนวณขั้นที่ 1 : ภาษีนำเข้า = CIF x อัตราภาษีนำเข้า (พิกัดภาษีศุลกากร)
สูตรการคำนวณขั้นที่ 2 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (CIF + ภาษีนำเข้า) x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สูตรการคำนวณขั้นที่ 3 : ภาษีที่ต้องชำระ = ภาษีนำเข้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อให้เข้าใจและมองเห็นภาพ ลองมาดูตัวอย่างในการคำนวณแบบคร่าว ๆ กัน เช่น เราต้องการนำเข้าสินค้าชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่ง ที่มีมูลค่า 300,000 บาท มีค่าขนส่งนำเข้าอยู่ที่ 10,000 บาท โดยสินค้าชิ้นนี้มีอัตราภาษีนำเข้าอยู่ที่ 5% และสินค้าไม่ทำประกัน ก็จะได้เป็น

  • Cost = 300,000 บาท
  • Insurance (1%ของราคาสินค้า) = 3,000 บาท
  • Freight = 10,000 บาท
  • ผลรวมราคา CIF = 313,000 บาท

เมื่อได้ราคา CIF แล้วก็นำมาคำนวณตามสูตรขั้นที่ 1 ก็จะได้เป็น
313,000 x 5% = 15,650
สรุปภาษีนำเข้า = 15,650 บาท

หลังจากนั้นให้นำมาคำนวณต่อในสูตรการคำนวณขั้นที่ 2 ก็จะได้เป็น
(313,000 + 15,650) x 7% = 23,005.50
สรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม = 23,005.50 บาท

สุดท้ายให้นำมาคำนวณต่อในสูตรการคำนวณขั้นที่ 3 ก็จะได้เป็น
15,650 + 23,005.50 = 38,655.50
ภาษีที่ต้องชำระทั้งหมดในการนำเข้าสินค้าชิ้นนี้ คือ 38,655.50 บาท

นี่คือวิธีการคำนวณภาษีนำเข้าจากราคา CIF ที่คุณควรรู้ เพื่อที่จะได้ทราบว่าสินค้าที่นำเข้านั้น ๆ จะต้องเสียภาษีประมาณเท่าไหร่ แต่หากใครที่ต้องการความสะดวก ไม่อยากเสียเวลามาคำนวณหรือจัดการในเรื่องเหล่านี้เอง ก็มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของบริษัทที่ให้บริการเรื่องชิปปิ้งเคลียร์สินค้าเลย จะทำให้การนำเข้าสินค้าและการเสียภาษีสินค้าที่นำเข้าของคุณเป็นเรื่องที่สะดวกมากยิ่งขึ้น