บทความ

นำเข้าเครื่องสำอางจากต่างประเทศมาขายแบบถูกกฎหมาย มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

เมื่อมีบริษัทที่ให้บริการด้านชิปปิ้งเคลียร์สินค้า จึงช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการนำเข้าสินค้าลงได้มาก ส่งผลให้การนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในไทยได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน มีสินค้าหนึ่งที่มีผู้สนใจจะนำเข้ามาขายกันเป็นจำนวนมากก็คือ สินค้าในกลุ่มเครื่องสำอาง เพราะเป็นสินค้าที่มีฐานลูกค้ารองรับในตลาดเป็นจำนวนมาก แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คือเครื่องสำอางเป็นสินค้าที่ไม่ได้นำเข้ามาขายกันได้ง่าย ๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอางเป็นสินค้าควบคุม จะต้องผ่านการอนุมัติจากอย. แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถนำเข้ามาขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แล้วกระบวนการขั้นตอนการนำเข้าเครื่องสำอางให้ถูกกฎหมายมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง มาพบคำตอบกัน

ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง

ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง

1. ขั้นตอนขออนุมัติสถานที่นำเข้าและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
เริ่มต้นให้ผู้ที่ต้องการนำเข้าทำการติดต่อประสานไปที่ทางอย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ว่าจะมีการนำเข้าสินค้าเครื่องสำอางจากต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของทางอย. ก็จะแจ้งว่าให้เราต้องทำอะไรหรือเตรียมเอกสารอะไรบ้าง โดยในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำดังนี้
• ให้ผู้นำเข้าขออนุมัติการเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ E-Submission เพื่อการจดแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอาง
• ดำเนินการจดแจ้งการนำเข้าผ่านระบบ E-Submission โดยผู้นำเข้าจะต้องแจ้งรายละเอียดว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มาจากประเทศไหน และทำการขออนุญาตจดแจ้งผลิตภัณฑ์ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ นั้นทางอย. หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีคู่มือการใช้งานอยู่แล้ว สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก

2. ขั้นตอนขอเอกสารแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอาง
ในขั้นตอนนี้ผู้นำเข้าจะต้องติดต่อประสานกับอย. ในฝ่ายกองด่านอาหารและยา เพื่อขอเอกสารใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (LPI) และหากเป็นการนำสินค้าเข้ามาเองไม่ผ่านบริการด้านชิปปิ้งเคลียร์สินค้า ก็จะต้องทำเอกสารใบขนสินค้าด้วย ซึ่งเอกสารต่าง ๆ นี้สามารถขอผ่านระบบ SKYNET และระบบ National Single Window (NSW) ของอย. ได้

3. ขั้นตอนการนำเข้า
ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนทางศุลกากร หากนำเข้ามาทางเครื่องบินและไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้าสินค้าในกลุ่มนี้มาก่อน ก็ขอแนะนำว่าให้ติดต่อประสานบริษัทที่ให้บริการด้านชิปปิ้งเคลียร์สินค้าสุวรรณภูมิเพื่อช่วยดำเนินการพิธีการทางศุลกากรให้จะเหมาะสมที่สุด เพราะในส่วนขั้นตอนตรงนี้จะต้องผ่านด่านศุลกากรหลายด่าน และจะต้องใช้เอกสารต่าง ๆ มากมาย การให้ผู้ที่เชี่ยวชาญเข้าช่วยก็จะทำให้ลดความผิดพลาดลงได้ และทำให้การนำเข้าเครื่องสำอางราบรื่นมากยิ่งขึ้น

4. จัดทำฉลากเครื่องสำอาง
หลังจากผ่านด่านศุลกากร เจ้าหน้าที่ได้ตรวจปล่อยสินค้าเรียบร้อยแล้ว ก็ยังไม่สามารถนำสินค้าไปจัดจำหน่ายได้ทันที ผู้นำเข้าจะต้องจัดทำฉลากสินค้าของผลิตภัณฑ์เป็นภาษาไทยเพื่อติดไว้ที่ผลิตภัณฑ์ด้วย โดยตามกฎหมายแล้ว ผู้นำเข้าจะต้องทำฉลากติดผลิตภัณฑ์ภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจปล่อยสินค้า

ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนต่าง ๆ ในการนำเข้าเครื่องสำอางจากต่างประเทศมาขายในไทยแบบถูกต้องตามกฎหมาย จะเห็นว่าจะมีทั้งขั้นตอนที่เราต้องดำเนินการเอง และขั้นตอนที่เราสามารถให้บริษัทที่ให้บริการด้านชิปปิ้งเคลียร์สินค้าช่วยได้ หากดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณก็ทำธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางนำเข้าอย่างสบายใจได้เลย