บทความ

การหาพิกัดศุลกากร HS CODE ง่ายกว่าที่คิดเพราะทุกสิ่งอยู่ที่ปลายนิ้ว

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในไทยนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะอาศัยบริษัทที่ให้บริการด้านชิปปิ้งเคลียร์สินค้าเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในกระบวนการทางศุลกากร แต่ด้วยสินค้าที่นำเข้ามาในแต่ละวันนั้นมีจำนวนมากมาย และล้วนมีความแตกต่างกันในเรื่องของประเภทสินค้า มาตรการทางศุลกากรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจำแนกสินค้าแต่ละชนิดออกเป็นหมวดหมู่ จะได้รู้ว่าสินค้าประเภทไหนต้องเก็บภาษีอย่างไร หรือต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งระบบการจำแนกหมวดหมู่นั้นทางศุลกากรใช้ระบบที่เรียกว่า “พิกัดศุลกากร” หรือ “HS CODE” หากว่าเราต้องการหาพิกัดศุลกากรด้วยตัวเอง เพื่อจะได้ทราบว่าสินค้าที่นำเข้านั้นจัดอยู่ในหมวดหมู่ใด จะได้คำนวณภาษีต้นทุนเบื้องต้นได้ จะต้องทำอย่างไรบ้าง มาพบคำตอบกัน

การหาพิกัดศุลกากรทำผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาขายในประเทศไทยผ่านทางเครื่องบินนั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือ เรื่องของการทราบว่าสินค้าที่เราจะนำเข้านั้นต้องมีการขออนุญาตนำเข้าเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ และค่าภาษีนำเข้าที่จะต้องจ่ายนั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ เพื่อให้สามารถที่จะคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการทั้งหมดออกมาได้ เพราะเมื่อทราบในรายละเอียดเหล่านี้แล้วจะทำให้สามารถรู้ต้นทุนที่แท้จริงและช่วยให้สามารถตั้งราคาสินค้าที่จะวางจำหน่ายได้อย่างเหมาะสม ในเรื่องกระบวนการนั้นสามารถขอคำปรึกษาหรือมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการด้านชิปปิ้งเคลียร์สินค้าสุวรรณภูมิได้ แต่เรื่องของการหาพิกัดศุลกากรเพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของสินค้าที่จะนำเข้านั้น เราก็ควรทำการตรวจสอบด้วยตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันกรมศุลกากรได้พัฒนาระบบให้มีความทันสมัย เพื่อให้สะดวกกับการตรวจสอบใช้งาน โดยกรมศุลกากรเปิด 3 ช่องทางในการเช็ก HS CODE ดังนี้

  • เว็บไซต์: ตรวจเช็กได้บนหน้าเว็บไซต์ของกรมศุลกากรที่ https://www.customs.go.th/
  • แอปพลิเคชัน: ตรวจเช็กได้ที่แอปพลิเคชัน HS Check ทั้ง Android และ iOS
  • โทรศัพท์: สอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ที่เบอร์ 02-667-7000 ต่อ 20544 (ในช่องทางนี้ผู้ที่นำเข้าจะต้องทราบชนิดสินค้าที่จะนำเข้าอย่างชัดเจนเท่านั้น เจ้าหน้าที่จึงสามารถช่วยตรวจสอบให้ได้)

ขั้นตอนการหาพิกัดศุลกากรผ่านเว็บไซต์

สำหรับช่องทางที่แนะนำและคนส่วนใหญ่เลือกใช้ในการตรวจสอบหาพิกัดศุลกากร ก็คือ การหาบนเว็บไซต์ของกรมศุลกากร ซึ่งขั้นตอนและการใช้งานมีดังนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์กรมศุลกากร https://www.customs.go.th/
2. คลิกไปที่ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร ระบบจะนำไปสู่อีกหน้าของเว็บไซต์
3. ที่ด้านบนจะพบลิงก์ “ฐานข้อมูลอัตราอากร” ให้คลิกเข้าไป
4. จะปรากฏหน้าแสดงผล ให้ใส่รหัสพิกัดศุลกากรที่ต้องการตรวจสอบกรณีที่เราทราบรหัสเบื้องต้นแล้ว หากไม่ทราบก็สามารถใส่เป็นคำอธิบายภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแทนได้ จากนั้นคลิกค้นหา
5. หน้าเว็บไซต์ก็จะแสดงผลพิกัดศุลกากร กรณีที่ใส่รหัสพิกัดศุลกากรเพียง 2, 4 หรือ 6 หลัก หน้าเว็บไซต์จะแสดงผลพิกัดศุลกากรแบบภาพรวม หากต้องการทราบข้อมูลที่เจาะจงรายละเอียดสินค้ามากขึ้นให้ ให้เลือกรหัสพิกัดศุลกากร 8 หลักแล้วกดค้นหาอีกครั้ง ระบบก็จะแสดงรายละเอียดที่เจาะจงชัดเจนมากขึ้น เท่านี้ก็เป็นอันจบขั้นตอนและวิธีการหาพิกัดศุลกากรผ่านเว็บไซต์

จะเห็นได้ว่าการหาพิกัดศุลกากรนั้นไม่ยุ่งยากเลย สามารถทำได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้วเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น แต่กรณีที่คุณทราบเพียงแค่ชื่อสินค้า ไม่ทราบรหัส HS CODE การตรวจสอบค้นหาด้วยตัวเองนั้นอาจจะมีความซับซ้อนอยู่บ้าง ดังนั้นแนะนำว่าลองปรึกษาบริษัทชิปปิ้งเคลียร์สินค้าที่ถนัดเรื่องพิธีการศุลกากรให้ช่วยตรวจสอบแทนก็ได้ ก็จะทำให้สะดวกมากขึ้นในการตรวจรายละเอียดต่าง ๆ