บทความ

เอกสารสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

การนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อการจำหน่ายในประเทศไทยผ่านบริษัทที่ให้บริการชิปปิ้งเคลียร์สินค้านั้น ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการทำธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะมีความสะดวกในการนำเข้า ช่วยให้ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจสามารถจะเปิดตลาดใหม่ ๆ อย่างที่ต้องการได้อย่างคล่องตัว แต่อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่ากระบวนการในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้นจะต้องผ่านพิธีการทางศุลกากร ซึ่งถือว่ามีความซับซ้อนอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะเรื่องของเอกสารต่าง ๆ คนที่เคยมีประสบการณ์นำเข้าสินค้ามาแล้วก็คงจะพอรู้ระเบียบบ้าง แต่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ในเรื่องการนำเข้าเลยก็คงจะสับสนไม่น้อยในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้

การนำเข้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าผ่านบริการชิปปิ้งเคลียร์สินค้าหรือจะเป็นการนำเข้าเองก็ตาม ผู้นำเข้าก็ควรมีการเตรียมพร้อมหรือทำความเข้าใจเรื่องเอกสารจำเป็นที่จะต้องใช้เอาไว้ก่อนล่วงหน้า การนำเข้าจึงจะได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นดังนั้นในครั้งนี้เราจึงจะมาแนะนำถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ขาดไม่ได้ และควรอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเตรียมไว้ให้พร้อม จะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย

6 เอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

  1. ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration) 

เอกสารฉบับนี้จะใช้แสดงรายละเอียดของสินค้าที่นำเข้าต่อกรมศุลกากรสำหรับการชำระภาษีอากรในสินค้าที่จะนำเข้า

  1. ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Airway Bills) 

เป็นเอกสารแสดงสิทธิ์ในสินค้าที่เราจะนำเข้า และเอกสารฉบับนี้ยังเป็นหลักฐานสัญญาของบริษัทขนส่งที่จะขนส่งสินค้าทางเครื่องบินไปยังประเทศปลายทาง เอกสารฉบับนี้ถือว่ามีความสำคัญมากต่อผู้ให้บริการชิปปิ้งเคลียร์สินค้าสุวรรณภูมิ และยังสำคัญมากในทางบัญชีของผู้นำเข้า เพราะจะช่วยให้ทราบถึงกรรมสิทธิ์และภาระต้นทุนจากสินค้าที่นำเข้า ซึ่งจะสะดวกมากขึ้นในการทำบัญชี

  1. เอกสารบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice)

เอกสารส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า ตัวอย่างเช่น รายละเอียดของสินค้าว่าสินค้าคืออะไร มีจำนวนและน้ำหนักเท่าไหร่ ราคารวมหรือราคาต่อชิ้นเท่าไหร่ เป็นต้น

  1. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 

เอกสารส่วนนี้จะเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดว่าบรรจุหีบห่อนั้น ๆ มีสินค้าชนิดใด แบบใดอยู่บ้าง ซึ่งเอกสารนี้จะช่วยให้การตรวจปล่อยสินค้าของศุลกากรมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

  1. ใบอนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (Import License) 

สินค้านำเข้าบางชนิดเป็นสินค้าควบคุม มีข้อจำกัดในการนำเข้า ถ้าต้องการจะนำเข้ามาก็จะต้องมีเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ แต่หากสินค้านั้น ๆ ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมก็ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารฉบับนี้

  1. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificates of Origin) 

เป็นเอกสารหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้า ในเอกสารจะระบุว่าสินค้านั้น ๆ กำเนิดหรือผลิตจากประเทศใด เอกสารนี้จะมีประโยชน์ในแง่ของกรณีขอลดอัตราอากรขาเข้านั่นเอง

ทั้งหมดนี้คือเอกสารสำคัญประเภทต่าง ๆ ที่คุณควรรู้จักหรือเตรียมไว้หากจะนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อการจัดจำหน่ายในประเทศไทย หากใครที่ยังใหม่ในเรื่องการนำเข้า ไม่แน่ใจว่าตนเองต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ลองขอคำแนะนำจากบริษัทผู้ให้บริการชิปปิ้งเคลียร์สินค้าดูได้เลย ก็จะได้ทราบถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้หรือขั้นตอนในการขอเอกสารเหล่านั้นได้ในทันที